totalentreprise

Vi udfører totalentrepriser hvor vi er med helt fra begyndelsen. Vi står sammen med kunden for både den indledende planlægning af et projekt, de nødvendige tilladelser, tegninger, beregninger, ansøgninger, samt for den efterfølgende udførelse af byggeriet, eller anlægget. Som totalentreprenør står vi således for alle dele af projektet fra dets start til det er færdigt.


Har du ideen / opgaven, løser vi den gerne, enten som fast tilbud, eller efter regning.