Salg af materialer

Med vor etablerede modtagerstation kan vi behandle / knuse sorterer følgende så det bliver til genbrugsmateriale. Beton, Tegl, Sten, Asfalt, Jord og foretage Affaldssortering. Salg af sand, grus, sten, knust beton / tegl / asfalt, byggematerialer, kloakgods og nedrivningsmaterialer.   .