Naturgenopretning

Naturgenopretning, aktiv ændring af et område, så der opstår nogle ønskede naturkvaliteter. Som regel er der tale om at bringe et kultiveret område tilbage til en mere naturlig form. Natur og vandløbsvedligehold, grundvandssænkning og naturgenopretning er en af vores specialer. Oprensning af anlæg, søer, moser, voldgrave, park-søer, kanaler, regnvandsbassiner og slam-beder. Hvis bundforholdene ikke kan bære de tunge maskiner har vi 1200 køreplader som vi er klar til at lægge ud.